ZYBAŁA Andrzej, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Doktor habilitowany z dziedziny nauki o polityce. Specjalizuje się w zakresie polityki publicznej, zarządzania publicznego, dialogu społecznego i obywatelskiego, partnerstwa lokalnego, ewaluacji. Interesuje się w szczególności polityką zdrowia, edukacji, rynku pracy, senioralną.

Kierownik Instytutu Polityk Publicznej Collegium Civitas. W 2013 roku opublikował książkę Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, a rok wcześniej – Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach. Publikował w Zarządzaniu Publicznym, Polityce Społecznej, Studia Politycznych (ISP PAN). Przewodniczący rady naukowej kwartalnika Dialog. Pismo Dialogu Społecznego. Uczestnik wielu projektów badawczych, krajowych i zagranicznych.

W czasie wolnym jeździ na rowerze, ćwiczy yogę, czyta książki