WYŻNIKIEWICZ Bohdan, dr

Udostępnij strone

Ekonomista i statystyk, były prezes GUS, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i doradca prezesa GUS. Stypendysta Fulbrighta w latach 70. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w Sekretariacie ONZ w Genewie, wykładał gościnnie w kilku uczelniach krajowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Członek Naukowej Rady Statystycznej i Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Ekspert Sejmu RP. Członek Komitetu Redakcyjnego i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Autor i współautor kilkuset artykułów naukowych, studiów, raportów i dwóch książek. Publikuje artykuły w prasie ekonomicznej i na portalu biznes.pl. Liczne wypowiedzi dla mediów elektronicznych.