Współpraca ze sponsorami i darczyńcami

Udostępnij strone

Współpracując z Collegium Civitas sponsorzy mają szansę dotrzeć ze swoją ofertą do grupy wyjątkowych młodych ludzi stanowiących przyszłą elitę intelektualną kraju.

Collegium Civitas skupia wokół siebie ludzi ciekawych świata i umożliwia wymianę kontaktów oraz budowanie kapitału społecznego w partnerstwie z ludźmi symbolizującymi nowoczesne spojrzenie na społeczeństwo i stosunki międzynarodowe.

Co Collegium Civitas oferuje partnerom strategicznym i darczyńcom?

 • Zaproszenie do Rady Przyjaciół Collegium Civitas
 • Zamieszczenie nazwy/logo firmy wraz z rozbudowaną informacją na temat sponsora i przedmiotu darowizny na stronie internetowej, materiałach reklamowych Collegium Civitas i na terenie uczelni
 • Umieszczenie bannera reklamowego sponsora na stronie internetowej uczelni
 • Zamieszczenie logo i informacji o sponsorze w materiałach informacyjnych i poligraficznych (plakaty, zaproszenia) związanych z wydarzeniem dofinansowanym przez partnera strategicznego
 • Możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora wśród uczestników dofinansowanych przez niego wydarzeń
 • Dystrybucja informacji prasowej do mediów na temat darczyńcy, przekazaniu darowizny i jej celu
 • Tytułowanie sponsorowanego projektu nazwą darczyńcy i posługiwanie się nią we wszystkich materiałach i w komunikacji z mediami
 • Prawo do posługiwania się tytułem darczyńcy/sponsora Collegium Civitas w materiałach informacyjnych i promocyjnych sponsora
 • Organizację konferencji prasowej z udziałem władz uczelni i przedstawicieli sponsora
 • Organizację wspólnych inicjatyw społecznie odpowiedzialnych dla studentów i interesariuszy sponsora
 • Bezpłatne szkolenia i wykłady dla pracowników firmy wspierającej uczelnię
 • Możliwość współprowadzenia wykładów w Collegium Civitas przez przedstawicieli sponsora
 • Zaproszenia na elitarne spotkania i uroczystości organizowane przez uczelnię

Współpraca ze sponsorami i darczyńcami:

Projekt “Seminarium energetyczne”

 • PGNiG Termika
 • PGE
 • Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Firmy zaangażowane są w prowadzenie dialogu na temat rozwoju sektora energetycznego w Polsce. W czasie organizowanych w ramach projektu seminariów spotykają się nauczyciele akademiccy, praktycy gospodarki, eksperci i menadżerowie tego sektora.

Zapraszamy na stronę Projektu “Seminarium energetyczne”.