Współpraca ze sponsorami i darczyńcami

Udostępnij strone

Collegium Civitas zaprasza do współpracy Partnerów zainteresowanych dotarciem ze swoim produktem/usługą do szerokiego grona odbiorców w różnym wieku, którzy odwiedzają Uczelnię podczas zajęć, czy wydarzeń odbywających się w PKiN. Oferujemy również możliwość organizacji wspólnych projektów, inicjatyw społecznie odpowiedzialnych dla studentów i interesariuszy Sponsora, a także szkoleń i wykładów o wskazanej tematyce.

Collegium Civitas to wielodyscyplinarna, wielokulturowa i nowoczesna Uczelnia ceniona przez pracodawców i środowiska biznesowe. Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokie noty w rankingach „Perspektywy”, „Wprost”, „Uczelnia Liderów”.

Pozycję lidera w zakresie umiędzynarodowienia zapewnia Collegium Civitas duża liczba wykładowców z renomowanych uniwersytetów światowych, wymiana studencka z uniwersytetami z całego świata oraz bogata oferta studiów w języku angielskim, ciesząca się popularnością wśród studentów polskich i zagranicznych.

Uczelnia ma swoją siedzibę w samym centrum Warszawy, co sprawia, czas i możliwość dojazdu są naprawdę komfortowe.
 

Atuty oferty partnerskiej:

 • Zwiększenie rozpoznawalności marki Partnera poprzez wykorzystanie powierzchni reklamowej Uczelni – ok. 8000 osób w różnym wieku, odwiedzających Uczelnię w ciągu roku
 • Wykorzystanie nowoczesnych i eleganckich nośników reklamowych (ekrany LED, tablice formatu B1, dyspensery na foldery i ulotki)
 • Tytułowanie sponsorowanego projektu nazwą Darczyńcy i posługiwanie się nią we wszystkich materiałach i w komunikacji z mediami
 • Bezpłatne szkolenia i wykłady dla pracowników firmy wspierającej uczelnię
 • Zaproszenia na elitarne spotkania i uroczystości organizowane przez uczelnięFormy współpracy:

 • Obrandowanie wybranej sali/auli
 • Ekspozycja bannerów reklamowych/roll’upów/ulotek/plakatów w wyznaczonych miejscach na terenie Uczelni
 • Zamieszczenie nazwy/logo firmy wraz z rozbudowaną informacją na temat sponsora na stronie: www.civitas.edu.pl
 • Zamieszczenie logo i informacji o Sponsorze w materiałach informacyjnych związanych z dofinansowanym wydarzeniem
 • Dystrybucja materiałów reklamowych Sponsora wśród uczestników dofinansowanych przez niego wydarzeń
 • Dystrybucja informacji prasowej do mediów na temat Darczyńcy, przekazaniu darowizny i jej celu

 

Aktualna współpraca

Projekt “Seminarium energetyczne”

 • PGNiG Termika
 • PGE
 • Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Firmy zaangażowane są w prowadzenie dialogu na temat rozwoju sektora energetycznego w Polsce. W czasie organizowanych w ramach projektu seminariów spotykają się nauczyciele akademiccy, praktycy gospodarki, eksperci i menadżerowie tego sektora.

Zapraszamy na stronę Projektu “Seminarium energetyczne”.