Współpraca z biznesem i związkami pracodawców

Udostępnij strone

Collegium Civitas zaprasza partnerów biznesowych do wspólnej realizacji programów studiów. Razem definiujemy brakujące na rynku kompetencje, następnie opracowujemy program studiów, który pozwoli studentowi je zdobyć. W ten sposób firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich potrzebom i planom.

Współpraca z Uczelnią obejmuje również działania Collegium Civitas na rzecz partnera biznesowego – studenci wybierają dogodny dla siebie czas na zdobycie bezcennego doświadczenia zawodowego, a partner – zyskuje praktykantów, którzy mogą wesprzeć daną firmę/instytucję w realizacji bieżących zadań operacyjnych.

Unikalne korzyści dla partnerów biznesowych, wynikające ze współpracy z Collegium Civitas:

 • możliwość wykształcenia pracowników odpowiadających konkretnym potrzebom firmy,
 • zmniejszenie kosztów i ryzyka rekrutacji niewłaściwego pracownika,
 • wsparcie w realizacji bieżących działań firmy – zadania wykonywane przez studentów/praktykantów,
 • możliwość pozyskania wprowadzonego w zagadnienia firmy pracownika na zastępstwa.

 

Stali partnerzy

Bank Zachodni WBK S.A. – w ramach programu Santander Universidades

logoSU_BZWBKSantander Universidades to jeden z fundamentów społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązana została współpraca z największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowanie idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

 • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,
 • Staże i praktyki dla studentów,
 • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Praktyki

Rekrutacja na praktyki w Banku Zachodnim WBK prowadzona jest przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferowana jest możliwość szybkiego rozwoju oraz podejmowane są starania w celu zapewnienia praktykantom zatrudnienia po ukończeniu stażu. Do zaoferowania jest ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju, dzięki temu, to studenci mogą wybrać najbardziej dogodny dla nich czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego. Więcej: https://karierabankiera.pl/

Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB – Polska)

Specjalność Nowe media na kierunku Socjologia (studia II stopnia) realizowana jest w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB – Polska). Metodologia programu została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska, a studia kończą się egzaminem na certyfikat DIMAQ, weryfikującym kompetencje w obszarze marketingu cyfrowego.

Onet RASP

Program specjalności „User Experience Design: projektowanie interakcji” na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia) jest realizowany we współpracy z Grupą Onet RASP.

 

Centrum Karier Collegium Civitas ułatwia studentom wejście w bezpośredni kontakt z pracodawcą biznesowym.

Wydarzenia współorganizowane/wspierane przez CK:

Projekt JOBBING – inicjatywa pracowników biur karier w Warszawie

W roku 2015 udział w spotkaniu wzięły udział m.in.:

 • Accenture
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • PKP S.A.
 • Oriflame
 • Sanofi

Randka z pracodawcą

Firmy, które zdecydowały się uczestniczyć w spotkaniach ze studentami Collegium Civitas to:

 • The German Marshall Fund of the United States
 • Schneider Electric
 • Connectmedica

International Career Day

Firmy organizujące warsztaty i spotkania dla uczestników wydarzenia:

 • CBRE
 • Citi Bank
 • P&G
 • BNP Paribas
 • Hays
 • Gi Group

Spotkania z pracodawcami

 • Telewizja Polska S.A.
 • Groupon
 • Kelly Services
 • ComPress
 • White Label Group
 • Smart Coaching
 • Pracownia Coachingu Novo

Studia z pracodawcą biznesowym

 • Europejskie Forum Właścicielek Firm – studia podyplomowe Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja link; kursy na zlecenie: Akademia Zarządzania (80h), Akademia Rozwoju Społecznego (60h)
 • Millward Brown SMG/KRC – studia magisterskie
 • Związek Pracodawców branży internetowej IAB Polska – studia magisterskie
 • Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR – studia magisterskie
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – kierunek Analiza i przetwarzanie informacji
 • Instytut HappyMore – studia podyplomowe Coaching Zdrowia i Żywienia
 • Centrum Life Coaching Polska –  studia podyplomowe Life Coaching, Life Coaching Start Up, Trener Coach, Porozumienie Bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
 • CSRinfo – studia podyplomowe Manager CSR
 • Czas Wina – studia podyplomowe Wiedza o Winie. Media, Rynek, Kultura

Praktyki, staże i warsztaty Centrum Karier CC

Projekty rozwojowe

 1. „Polski. To rozumiem” Nauka języka polskiego i społeczno-kulturowa integracja studiujących imigrantów współfinansowany z Unii Europejskiej z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Celem projektu jest podjęcie skoordynowanych i kompleksowych działań na rzecz integracji studiujących Obywateli Państw Trzecich do społeczeństwa polskiego poprzez dedykowany program nauczania języka polskiego i adaptacji społeczno-kulturalnej. Grupą docelową działań będą Obywatele Państw Trzecich, głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji rekrutujących się głównie spośród studentów stacjonarnych 1 i 2 roku studiów I stopnia lub 1 roku studentów II stopnia w województwie mazowieckim.
  Projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Ocalenie.
  Oprócz działań związanych z adaptacja kulturalną (wizyty w muzeach, zwiedzanie miasta, gry międzykulturowe) studenci korzystają ze wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego/coacha kariery.
 1. Realizacja cyklu szkoleń z przedsiębiorczości przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Centrum Karier oferuje studentom udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach związanych z przedsiębiorczością i rozwojem osobistym. Najbliższe zaplanowane spotkania to:
 • Biznesplan w zarysie
 • Pierwsze kroki we własnym biznesie
 • Kuźnia kreatywności
 • 7 kroków do asertywności
 1. Współpraca z pracodawcami w zakresie bezpłatnych szkoleń dla studentów Collegium Civitas (m.in. firmy Kelly Services, Inditex). Spotkania w I i II kwartale 2016 roku:
 • przygotowywanie CV i listu motywacyjnego
 • przygotowywanie i utrzymanie profili na LinkedIn, GoldenLine, dlaczego warto?
 • rozmowa rekrutacyjna, jak się do niej przygotować, – symulacja, kwestie wyglądu (ubioru) i zachowywania się, na czym zależy rekruterom,
 • warsztaty motywacyjne
 • ścieżka kariery: kiedy i od czego warto rozpocząć poszukiwania pracy
 1. Mazowieckie Partnerstwo Na Rzecz Współpracy Nauki z Biznesem (lider: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza)
 2. Badania oczekiwań pracodawców wobec absolwentów uczelni wyższych
 3. Punkt Biznesowy Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości