Oferta dla szkół średnich – Collegium Wiedzy

Udostępnij strone

Collegium Wiedzy to przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie nauczycieli i rodziców w ich codziennej pracy z nastolatkami oraz zapewnienie młodzieży w wieku licealnym możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności przydatnych w szkole i w codziennym życiu.

Collegium Civitas zaprasza uczniów klas maturalnych i młodszych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach prowadzonych przez wykładowców akademickich naszej Uczelni.

 

 

OFERTA WARSZTATÓW DLA MŁODZIEŻY

CO DZIŚ ZNACZY BYCIE PRZYWÓDCĄ?
Przywódców można znaleźć w każdej sferze życia społecznego – w ekonomii, polityce, kulturze, nauce i technologii. Przywódcy potrafią angażować ludzi w osiąganie ważnych wspólnych celów. W czasach, kiedy zmiany zachodzą coraz szybciej i są coraz bardziej nieprzewidywalne, potrzeba przywództwa jest szczególnie duża. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, na czym polega przywództwo, jakie są jego źródła, jakie muszą być spełnione warunki, by pełnić rolę przywódcy i czy każdy z nas może nim się stać.

Zajęcia prowadzi dr Krzysztof Kasianiuk, politolog, specjalista w zakresie metodologii w naukach o polityce, adiunkt w Instytucie Polityk Publicznych Collegium Civitas, autor „Gra polityczna w parlamencie”.

JAK NIE DAĆ SIĘ MANIPULOWAĆ? DESTRUKCJE SEKTY, KONTROWERSYJNE SUBKULTURY, WSPÓŁCZESNA DUCHOWOŚĆ. 
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, jak umiejętnie rozpoznawać potrzeby oraz oczekiwania indywidualne i zbiorowe, jak odróżnić przyjaźń od manipulacji, a także w jaki sposób radzić sobie z nieetycznym wpływem osób trzecich. W trakcie zajęć uczniowie nauczą się szacunku do samych siebie, zyskają świadomość własnych ograniczeń i możliwości oraz przyswoją umiejętności asertywne.

Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Bukowska, socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych; dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

KRYTYCZNE MYŚLENIE, CZYLI JAK USTRZEC SIĘ PRZED MANIPULACJĄ
Sztuka krytycznego myślenia od dawna jest przedmiotem namysłu filozofów, ale zarazem kompetencją poszukiwaną przez praktyków, a dziś pracodawców. Aktywne i świadome uczestnictwo w życiu społeczeństw oraz w globalnej wymianie myśli wymaga postawy nienaiwnej, myślącej, krytycznej, ale też nie przesadnie podejrzliwej czy nieufnej. Krytyczna refleksja pozwala odkryć, co w procesach komunikacyjnych jest ukryte, przemycone, mimowolne, nieświadome, ideologiczne. Tym samym to właśnie dzięki krytycznemu myśleniu stajemy się jednostkami autonomicznymi intelektualnie i moralnie. Podczas wykładu ukazane zostaną typowe mechanizmy manipulacji, którym jesteśmy ustawicznie poddawani, oraz podstawowe techniki obrony przed nimi.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

ŚWIAT JEST MAŁY, CZYLI O SENSIE ODLEGŁOŚCI W CZASACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Jakie znaczenie ma odległość? Zależy od naszych celów. Jeśli chcemy się przemieszczać, znaczenie ma dystans fizyczny oraz środki transportu, którymi się posługujemy. Jeśli chcemy się z kimś skomunikować, znaczenie mają z kolei nasze relacje z tą osobą. Podczas wykładu zobaczymy, jak można odpowiadać na trudne pytania dotyczące skomplikowanych zjawisk dzięki wykorzystaniu teorii sieci.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

O FAKTACH SIĘ NIE DYSKUTUJE, CZYLI O POSZUKIWANIACH PRAWDY W INTERNECIE
Fakt to fakt. Ale czy na pewno? Jak rozpoznajemy, że jakaś informacja mówi nam o zaistnieniu faktu? By wychwycić informację właściwą, potrzebujemy wytycznych, potrzebujemy informacji o informacji, a może nawet informacji o informacji o informacji. Niestety, w sieci działa wiele osób i organizacji, w których interesie leży manipulacja faktami. Podczas spotkania porozmawiamy, jak do tego dochodzi oraz jak przed taką manipulacją się bronić.

Zajęcia prowadzi dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych, referent na międzynarodowych konferencjach, koordynator projektów naukowo-badawczych oraz społecznych. Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów.

COOL JIHAD – WARSZTATY I DYSKUSJA NT. RELIGIJNO-KULTUROWEGO ZWROTU W ŚWIECIE ISLAMU
Podczas spotkania zostanie przybliżony temat świętej wojny. „Jihad” stał się sformułowaniem znanym na całym świecie, głównie w kontekście walki z „niewiernymi”. Czy ta walka może być cool? Kto w ten sposób o niej myśli? Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in., czym kierują się młodzi muzułmanie podejmując decyzję o możliwości wyszkolenia się na samozwańczego bojownika Państwa Islamskiego lub innej organizacji terrorystycznej oraz dlaczego symbolika Państwa Islamskiego jest dla muzułmańskiej młodzieży pociągająca i modna.

Zajęcia prowadzi dr Magdalena El Ghamari, wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie oraz analityk w portalu Defence24, ponadto członek European Security Assosiation, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial-, and Competition Law w Tiranie. Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji.

CZY DEMOKRACJA DZIAŁA W AZJI? – WARSZTAT I DYSKUSJA NT. AZJATYCKICH DOŚWIADCZEŃ Z DEMOKRACJĄ
Czy wiesz, że Indie są największą demokracją na świecie? Czy tzw. „wartości azjatyckie” są sprzeczne z koncepcją demokracji? Jaka demokracja ma szanse na rozwój w warunkach kulturowo-społecznych zupełnie różnych od specyfiki państw liberalnego i zamożnego Zachodu?
Odpowiedzi na te pytanie poznasz podczas interaktywnych zajęć, których uczestnicy m.in. wchodzą w role polityków ubiegających się o mandat w warunkach demokracji azjatyckich. Poprzez quiz oceniający szanse na wyborcze zwycięstwo uczniowie poznają realia polityki jako takiej i społeczno-kulturowe uwarunkowania demokracji w Azji.

Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Nitza-Makowska, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju oraz opiekun specjalności azjatyckiej w Collegium Civitas.

OFERTA DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW – WARSZTATY, SZKOLENIA I KONFERENCJE

Program Collegium Wiedzy obejmuje cykl bezpłatnych szkoleń oraz cyklicznych konferencji dla osób pracujących na co dzień z uczniami, poświęconych aktualnym i ważnym tematom z zakresu przemocy rówieśniczej, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, radykalizacji i handlu ludźmi. Przedsięwzięcie jest realizowane w siedzibie uczelni, w samym centrum Warszawy (PKiN, plac Defilad 1), a także w zaproponowanych przez osoby zgłaszające placówkach oświatowych na terenie województwa mazowieckiego oraz województw ościennych. Istnieje możliwość określenia czasu trwania szkolenia i ilości omawianego materiału, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

  • Cykl konferencji Szkoła XXI wieku– bezpieczeństwo i aktualne zagrożenia adresowany do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów pracujących z młodzieżą. Podczas różnorodnych sesji tematycznych, i warsztatów dobranych na podstawie zgłoszeń z placówek oświatowych, wypracowywane są rozwiązania konkretnych problemów.
  • Subkultury młodzieżowe– aspekty psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne to warsztaty, w trakcie których słuchacze nauczą się umiejętnie interpretować zachowania uczestników subkultur w środowisku młodzieżowym, określać zagrożenia związane z funkcjonowaniem subkultur destrukcyjnych i podejmować działania profilaktyczne, mogące uchronić młodzież przed ich negatywnym wpływem.
    Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Bukowska – socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych, dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
  • Czym są sekty – jak działają, jak werbują, dlaczego mogą wydawać się atrakcyjne? – to szkolenie, w trakcie którego uczestnicy posiądą wiedzę dotyczącą funkcjonowania destrukcyjnych grup religijnych, destrukcyjnych grup o charakterze parareligijnym, paranaukowym, czy parapsychologicznym. Nauczą się nazywać i rozróżniać różne techniki wpływu społecznego, a także strategie werbunkowe stosowane przez członków sekt. Dowiedzą się, w jaki sposób obronić młodzież przed metodami wpływu społecznego, technikami manipulacji oraz natrętną agitacją.
    Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Bukowska – socjolog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, trener umiejętności interpersonalnych, dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
  • Szkolenia z zakresu profilaktyki zagrożeń społecznych:przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie, cyberprzemoc, radykalizacja, handel ludźmi.
    Szkolenie prowadzi dr Marzena Kordaczuk-Wąs – doktor nauk społecznych specjalizująca się w socjologii bezpieczeństwa i działaniach społecznych zapobiegających przestępczości oraz innym negatywnym zjawiskom społecznym.Uwaga! Terminy warsztatów i szkoleń oraz miejsce spotkania są ustalane indywidualnie ze zgłaszającym. Istnieje możliwość określenia czasu trwania szkolenia i ilości omawianego materiału, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników.

LIGA COLLEGIUM

Szkoły ponadgimnazjalne, które zdecydują się na stałą współpracę z Collegium Civitas i wezmą udział w przynajmniej 10 warsztatach organizowanych w swojej szkole lub na uczelni, mogą zostać członkami Ligi Collegium Civitas. Członkostwo w Lidze zapewnia pierwszeństwo przy zapisie na wykłady prowadzone przez kadrę dydaktyczną danego kierunku, a także na wydarzenia organizowane przez naszą Uczelnię (warsztaty, szkolenia, konsultacje, spotkania ze znanymi osobami, eventy tematyczne). Pod koniec roku szkolnego wybrane szkoły otrzymają certyfikat Collegium Civitas. Uczniowie klas maturalnych – kandydaci na studia w Collegium Civitas, którzy wezmą udział w naszych projektach, mogą liczyć na atrakcyjne zniżki w opłatach za studia.

 

Aby zgłosić udział uczniów lub nauczycieli w projekcie Collegium Wiedzy, prosimy o kontakt:

Małgorzata Mechanisz
e-mail: malgorzata.mechanisz@civitas.edu.pl@civitas.edu.pl
tel: 22 656 71 80

Warsztaty odbywają się w siedzibie Państwa szkoły i trwają 45 minut.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY

W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy, prosimy o kontakt:

_________________________________________________

Małgorzata Mechanisz

Koordynator Projektu Collegium Wiedzy
Pałac Kultury i Nauki
10 piętro, pokój 1049
tel. 22 656 71 80
e-mail: malgorzata.mechanisz@civitas.edu.pl@civitas.edu.pl