Jean Monnet Chair

Udostępnij strone

Prestiżowy grant Jean Monnet Chair został przyznany dr Kerry Longhurst przez Komisję Europejską na podstawie projektu pt. „The European Union in International Relations”.

Tym samym, Collegium Civitas zostało wyróżnione w 2013 r. jako jedna z dwóch najlepszych instytucji w Polsce, umacniając swoją pozycję na europejskiej mapie.

Dzięki przyznanemu grantowi w ciągu najbliższych trzech lat rozszerzona zostanie w Collegium Civitas działalność dydaktyczna i badawcza dot. roli Unii Europejskiej na świecie. Zostaną wprowadzone dodatkowe kursy na poziomie licencjata i magistra, a także zorganizowane będą konferencje i spotkania poświęcone tej tematyce.

Prestiżowe wyróżnienie jest wyrazem uznania zarówno dla sukcesów naukowych dr Kerry Longhurst w zakresie badań nad Unią Europejską, jak i działań dydaktycznych Collegium Civitas związanych z dziedziną integracji europejskiej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Dr Kerry Longhurst uzyskała tytuł doktora w 2001 roku. Od siedmiu lat jest wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie. Wykłada także na uczelniach europejskich takich jak: The University of Wales, The University of Birmingham, the French Institute for International Relations and the College of Europe. Dr Longhurst ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe związane m.in. z polityką bezpieczeństwa Niemiec oraz przemianami w Europie Wschodniej. Obecnie zajmuje się badaniem integracji na terenie krajów post-sowieckich, jest również odbiorcą wielu grantów z Unii Europejskiej.