WÓJCIK Adrian, mgr

Udostępnij strone

Socjolog, ale blisko związany z psychologią społeczną. Współpracuje na stałe z Laboratory for Comparative Social Research w Moskwie – międzynarodowym centrum zajmującym się międzykulturowymi badaniami społecznymi – oraz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zainteresowany psychologią prośrodowiskową (conservation psychology), psychologią uprzedzeń oraz metodologią nauk społecznych (słowa kluczowe: modelowanie równań strukturalnych, modele wielopoziomowe, analiza danych jakościowych). Prowadzi warsztaty z metodologii, w tym ze wspomaganej komputerowo analizie danych jakościowych. Oficjalny konsultant programu Atlas.ti.