WIROWSKA Anna, mgr

Udostępnij strone

politolog i kulturoznawca, absolwentka Studium Europy Wschodniej UW, stypendystka Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, obecnie doktorantka Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. Zainteresowania naukowe: Kaukaz Południowy, konflikty, migracje, prawa człowieka, systemy polityczne (dostępne publikacje: https://pan-pl.academia.edu/AniaWirowska). Praca zawodowa i staże: OBWE/ ODIHR, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji, Ośrodek Studiów Wschodnich, Thomson Reuters. Nagrody: stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta Junior Advanced Research Award 2015/2016, grant badawczy w III Konkursie dla Młodych Naukowców ISP PAN w 2014 r. W wolnym czasie chodzi do teatru, czyta reportaże o krajach byłego ZSRR i zajmuje się sportem.