UKIELSKI Paweł, dr

Udostępnij strone

Politolog, historyk, zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Adiunkt w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas. Jeden ze współtwórców Muzeum Powstania Warszawskiego, w latach 2004-2014 jego wicedyrektor. Od 2011 członek Rady Wykonawczej Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia. Naukowo zajmuje się współczesną przemianami w Europie Środkowej po 1989 r., środkowoeuropejską współpracą regionalną, podziałem Czecho-Słowacji i relacjami czesko-słowackimi oraz polityką historyczną. Autor monografii „Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji” (2007), współautor książki „1989 – Jesień Narodów” (2009, wyd. rumuńskie 2013, wyd. węgierskie 2014). Publikował w licznych naukowych periodykach w Polsce i Europie.