Rektor

Udostępnij strone

dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC

stanislaw.mocek@civitas.edu.pl

Politolog i medioznawca, rektor i profesor Collegium Civitas. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera. W latach 90-tych członek redakcji pism „Politicus” i „Polis. O sztuce życia publicznego”, obecnie redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”. Zajmuje się zagadnieniami etyki politycznej i elit życia publicznego, animacji życia publicznego oraz problematyką elity dziennikarskiej i relacji między mediami a różnymi sferami życia publicznego. Redaktor naukowy pracy zbiorowej „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005) oraz „Terroryzm w medialnym obrazie świata” (razem z K. Liedelem, 2010) i autor książek „Moralne podstawy życia politycznego” (1997) i „Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych” (2006). Publikował m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Politycznych”, „Dziejach Najnowszych”, „Kulturze Współczesnej”.