Prorektor ds. badań naukowych

Udostępnij strone

dr Katarzyna Iwińska

katarzyna.iwinska@civitas.edu.pl

Socjolożka, prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas (doktorat na temat podmiotowego działania jednostek), absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jest pracownikiem dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Interesuje się problemami aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, działalnością NGO w Polsce, rozwiązywaniem konfliktów i socjologią procesów grupowych. Od kilku lat współpracuje przy organizacji konsultacji społecznych. Jest współzałożycielką i wiceprezeską stowarzyszenia Klub Myśli Społecznej Inicjatywy. Ma doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności społecznych (dla sektora biznesu, dla administracji i organizacji pozarządowych). Jest współredaktorką publikacji Spojrzenia. Pałac Kultury i Nauki w socjologicznym kalejdoskopie (Warszawa 2005) i redaktorem: Budowanie partnerstw lokalnych. Projekt Razem dla Regionu (Warszawa 2009), Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych (Warszawa 2010) oraz Profesjonalny menedżer w NGO (Warszawa 2010).