Prezydent

Udostępnij strone

prof. Jadwiga Koralewicz

jadwiga.koralewicz@civitas.edu.pl

Socjolog, prezydent Collegium Civitas, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas (1997-2006), profesor emerytowany Instytutu Studiów Politycznych PAN. Od 1983 r. wykładowca Akademii Teatralnej (dawniej PWST) w Warszawie na Wydziale Reżyserii Dramatu. Współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Politycznych (1991-1993). Członek Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research (1993-1999). Stypendystka University of California, Berkeley (1977-1978), Nuffield College, Oxford (1985), CNRS (Paris) (1990-1991), Uppsala University (1994-1995). Gościnny wykładowca w Columbia University NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton, USA. Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych: European Value Survey, Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation, Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford), European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych. Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek: System wartości i struktura społeczna (Wrocław 1974), Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s (współredaktor, Oxford 1987), Społeczeństwo polskie przed kryzysem (red., Warszawa 1987), Autorytaryzm, lęk, konformizm (Wrocław 1987), Mentalność Polaków (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, Poznań 1990), The Party SystemThe Political System – Social Consciousness (Warsaw 1995), Człowiek człowiekowi człowiekiem (z Hanną Malewską-Peyre, Warszawa 1998), The European Value System (ed., Warsaw 1999), Mentalność Polaków (wydanie drugie, rozszerzone, wspólnie z Markiem Ziółkowskim, Warszawa 2003). Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W 2005 r. wybrana do Executive Committee European Political Science Network.