Socjologia, kultura i sztuka

Udostępnij strone

Programy studiów z tego zakresu tematycznego pozwalają pogłębić wiedzę o otaczającym świecie, poznać zjawiska i procesy społeczne, a także dowiedzieć się, jak wykorzystać kulturę i sztukę w pracy zawodowej.
W ramach studiów socjologicznych podejmowane są zagadnienia m.in. takie jak: wpływ polityki na społeczeństwo, zjawiska demograficzne i społeczne. Umiejętność skutecznej komunikacji w kręgach kultury oraz wśród różnorodnych grup społecznych wymaga obycia, wiedzy i znajomości praktycznych narzędzi. Wybór studiów z tego obszaru tematycznego pozwala na płynne poruszanie się w tych obszarach i podjęcie pracy w ośrodkach badań, służbach społecznych, mediach, sektorze życia publicznego czy ośrodkach kultury. Inne programy umożliwiają poznanie specyfiki handlu dziełami sztuki i dobrami luksusowymi, a także uzyskanie doświadczenia w analizie dzieł sztuki.

W programie m.in.:

  • rozwój sytuacji demograficznej
  • socjomedycyna
  • zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym
  • urbanistyka
  • rozwój sztuki w poszczególnych okresach historycznych
  • specyfika handlu dobrami luksusowymi
  • funkcjonowanie struktur społecznych i formowanie instytucji
  • rozwój teorii tworzenia więzi międzyludzkich
  • metody rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
  • modele komunikacji

Wśród wykładowców znajdują się osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, autorzy licznych publikacji, specjaliści w zakresie teorii socjologicznych, badań społecznych, socjologii kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej, m.in.: prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Ewa Nowicka-Rusek, prof. Jan Pakulski, prof. Hanna Palska, prof. Rafał Pankowski, prof. Paweł Ruszkowski, prof. Jan Skórzyński, prof. Stanisław Faliński, dr Małgorzata Budyta-Budzyńska, dr Xymena Bukowska, dr Katarzyna Iwińska, dr Barbara Markowska, dr Marta Sałkowska, dr Stefania Bernini, dr Robert Sobiech, dr Natalia Ryabinska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński, dr Jacek Bieliński, dr Michał Bardel, dr Krzysztof Kasianiuk, dr Grzegorz Makowski oraz psycholodzy, pracownicy instytucji zdrowia publicznego, specjaliści w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, uzależnień i chorób cywilizacyjnych.

 

TRWA REKRUTACJA NA R. AK. 2018/2019

 

STUDIA PO POLSKU

 

STUDIA I STOPNIA PO POLSKU Stacjonarne Niestacjonarne
Socjologia ST NST
Marketing, reklama i nowe media
ST NST
Kryminologia
ST NST
Psychologia społeczna
ST NST

STUDIA II STOPNIA PO POLSKU Stacjonarne Niestacjonarne
Socjologia
ST NST
Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Stosunki międzynarodowe)
ST NST
Komunikacja i zarządzanie w środowisku wielokulturowym (Socjologia)
ST NST
Socjologia biznesu i zarządzania
ST NST

STUDIA PODYPLOMOWE PO POLSKU Niestacjonarne
Art in Practice NST
Historia sztuki. Interpretacje NST
Idee filozoficzne XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza. NST
Wiedza o Winie. Media, rynek, kultura NST
Teatr i film – praktyczna analiza dzieła i idei współczesnych NST
Teoria i praktyka sommelierska NST
Studia podyplomowe ISP PAN i Collegium Civitas w zakresie socjologii lub nauk o polityce NST

 

 

BI-LINGUAL PROGRAMMES (POLISH-ENGLISH)

 

STUDIA I STOPNIA DWUJĘZYCZNE
Stacjonarne
Socjologia / Sociology ST
Public Relations, marketing, nowe media / Public Relations, Marketing, New Media ST

STUDIA II STOPNIA DWUJĘZYCZNE
Stacjonarne
Socjologia / Sociology
ST
Marketing w mediach społecznościowych / Social Media Marketing
ST

 

 

PROGRAMMES IN ENGLISH

 

BACHELOR’S (LICENCJAT) PROGRAMMES IN ENGLISH Full-time
Sociology FT
Public Relations, Marketing, New Media FT

MASTER’S (MAGISTER) PROGRAMMES IN ENGLISH
Full-time Part-time
Sociology
FT PT
Social Media Marketing
FT PT
Criminal Justice
FT
Criminal Justice – double degree with Anglia Ruskin University
FT

 

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa