Słowo od Rektora

Udostępnij strone

Szanowni Państwo,

„Można” to tytuł książki opisującej powstanie i rozwój naszej uczelni. „Można” to także wyraz idei, którą zaszczepiamy naszym studentom i słuchaczom. Jej sensem jest otwieranie człowieka na świat jutra, który jedynie z pozoru jest przewidywalny. W istocie to, co z pewnością o nim już dzisiaj wiemy, sprowadza się do słów: zróżnicowany, zaawansowany technologicznie i wymagający nieustannej gotowości do podejmowania nowych, zaskakujących wyzwań. Dlatego też przyjęliśmy za nasz podstawowy cel kształtowanie ludzi samodzielnych, głodnych wiedzy i nowych umiejętności. A nade wszystko świadomych, że satysfakcja osobista i sukces zawodowy zależą od ich umiejętności współpracy z transdyscyplinarnym otoczeniem.

Collegium Civitas od samego początku istnienia słynęło z dynamiki i kreatywności działań. Szybko osiągnęło bardzo wysoką pozycję w rankingach uczelni niepublicznych, a w kategorii umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Zgłaszają się do nas partnerzy z kraju i spoza jego granic, aby realizować wspólne projekty. Na nasze studia przyjeżdżają studenci z ponad 50 krajów świata, także w ramach wymiany akademickiej.

Wypracowaliśmy nowoczesne pod względem akademickim i rynkowym programy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim (ponad 40 specjalności na czterech kierunkach studiów oraz około 30 programów na studiach podyplomowych). Porozumienie z brytyjską państwową uczelnią Anglia Ruskin University w Cambridge otwiera naszym absolwentom drogę do podwójnego dyplomu magisterskiego (polskiego i brytyjskiego).

Współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów, organizacji pozarządowych, czy sektora życia publicznego daje naszym absolwentom szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Zapraszam Państwa do odbycia pasjonującej intelektualnej podróży, podczas której Waszymi przewodnikami będą wybitni wykładowcy – praktycy, specjaliści ze świata nauki, zarządzania, dyplomacji, czy mediów. W międzynarodowej atmosferze, wspólnie z kolegami z całego świata będziecie Państwo poszukiwać rozwiązań, dzielić się spostrzeżeniami, rozbudzać kreatywność, a przede wszystkim realizować swoje zawodowe ambicje i pasje.

prof. dr hab. Stanisław Mocek

Rektor Collegium Civitas