Słowo od Rektora

Udostępnij strone

Szanowni Państwo,

Nasza uczelnia to magiczne miejsce, i to nie tylko z uwagi na siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki, pełnym niezwykłej, zagadkowej energii. Tajemnica sukcesu Collegium Civitas to wyjątkowa atmosfera studiowania i możliwość zdobycia cennych umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w nieprzewidywalnym świecie jutra. Kształcimy specjalistów otwartych na zmiany, świadomych liderów, którzy chcą, samodzielnie lub wspólnie ze swoimi zespołami, mieć realny udział w kreowaniu rzeczywistości. Naszych absolwentów wyposażamy nie tylko w aktualną w danej dziedzinie wiedzę, ale również w kompetencje, niezbędne do jej zastosowania.

Collegium Civitas od samego początku istnienia słynęło z dynamiki i kreatywności działań. Szybko osiągnęło bardzo wysoką pozycję w rankingach, oceniających poszczególne kierunki studiów oraz w kategorii umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce. Ministerialne badania ELA 2018 potwierdzają, że nasi absolwenci z łatwością znajdują pracę w interesujących ich branżach. Zgłaszają się do nas partnerzy z kraju i spoza jego granic, aby realizować wspólne projekty. Na nasze studia przyjeżdżają studenci z ponad 50 krajów świata, także w ramach wymiany akademickiej.

W Collegium Civitas co roku aktualizujemy naszą ofertę, badając dynamicznie zmieniające się potrzeby pracowników, zmiany zachodzące na rynku pracy, bieżące i przyszłe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz nowe trendy technologiczne i rozwojowe. Wypracowaliśmy nowoczesne pod względem akademickim i rynkowym programy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim (ponad 60 specjalności na czterech kierunkach studiów I i II stopnia), 13 specjalności w ramach studiów polsko-angielskich, ponad 30 programów na studiach podyplomowych. Porozumienia z uczelniami: Anglia Ruskin University w Cambridge oraz West Virginia University w Stanach Zjednoczonych otwierają naszym absolwentom drogę do podwójnego dyplomu magisterskiego (polsko – brytyjskiego i polsko – amerykańskiego) oraz szerokie perspektywy zawodowe na rynku międzynarodowym.

Zapraszam do wspólnego odkrywania magii studiowania, do odbycia pasjonującej intelektualnej podróży, podczas której Waszymi przewodnikami będą wybitni wykładowcy – praktycy, specjaliści ze świata nauki, zarządzania, dyplomacji, czy mediów. W międzynarodowej atmosferze, wspólnie z kolegami z całego świata będziecie Państwo poszukiwać rozwiązań, dzielić się spostrzeżeniami, rozbudzać kreatywność, a przede wszystkim realizować swoje zawodowe ambicje i pasje.

prof. dr hab. Stanisław Mocek

Rektor Collegium Civitas