Senior na uniwersytecie

Udostępnij strone

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – III Oś Priorytetowa Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt „Senior na Uniwersytecie” realizowany jest w partnerstwie.

Lider Projektu – Collegium Civitas

Partner Projektu – Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”

 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-31 do 2021-01-31

Wartość projektu: 230 177,50 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 223 077,50 zł

Celem projektu rozwój oferty Collegium Civitas w zakresie realizacji III misji uczelni poprzez opracowanie i realizację innowacyjnych Programów Kształcenia dla 68 uczestników w wieku 60+ z terenu woj. mazowieckiego.

Projektem zostaną objęte 4 Uniwersytety Trzeciego Wieku z województwa mazowieckiego.

 

Działania w projekcie obejmują:

– działania dydaktyczne – 54-godzinne warsztaty,

– spotkania praktyczne\wymiana doświadczeń oraz opracowanie projektu społecznego,

– działania upowszechniające: Konferencja Aktywnych Seniorów.

 

Powyższe działania mają służyć podniesieniu kompetencji obywatelskich, interpersonalnych  oraz edukacji medialnej i cyfrowej uczestników projektu, odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

 

 

Projekt realizowany w partnerstwie:

 

Koordynator – Edyta Kostrzewa, edyta.kostrzewa@civitas.edu.pl, tel. 22 656 71 34.

DOKUMENTY DO POBRANIA

HARMONOGRAMY