Ośrodek Badań nad Przyszłością

Udostępnij strone

W maju 2009 roku powołano Ośrodek Badań nad Przyszłością, którego dyrektorem został red. Edwin Bendyk. Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas działający pod patronatem Polskiej Akademii Nauk ma być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie nowych kompetencji oraz zaplecza analityczno-informacyjnego w obszarze nowoczesnych metod refleksji nad przyszłością. OBnP, jako jednostka uczelni wyższej, koncentrować będzie się na trzech polach aktywności: działalności dydaktycznej, zajęciach dla studentów  studiów dziennych na kierunkach, które w programie mają zajęcia z refleksji strategicznej, studiach podyplomowych uczących metod i technik badań nad przyszłością oraz kursach i warsztatach specjalistycznych poświęconych kształceniu z wybranych metod foresightu (tworzenia scenariuszy, metody Delphi etc.).