Oferty pracy

Udostępnij strone

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Zarządzania

Rektor Collegium Civitas ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki

w Katedrze Zarządzania

w Collegium Civitas

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.

 

Wymagania:

 1. ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk o zarządzaniu lub ekonomii;
 2. przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego;
 3. predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 4. gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
 5. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 6. wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 7. gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty);
 2. zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) – 15 kwietnia 2019 roku. Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni.

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 1. ocena pisemnych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

 

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 

 

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych i Instytucie Socjologii w Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki

w Katedrze Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych i Instytucie Socjologii

w Collegium Civitas

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.

 

Wymagania:

 1. ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauk socjologicznych;
 2. przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego;
 3. predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 4. gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
 5. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 6. wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 7. gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty);
 2. zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej.

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) – 15 kwietnia 2019 roku. Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni.

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 1. ocena pisemnych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

 

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.

 

 

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych i Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas

Rektor Collegium Civitas ogłasza

konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki

w Katedrze Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych i Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych

w Collegium Civitas

 

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej.

 

Wymagania:

 1. ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych;
 2. przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego;
 3. predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 4. gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych;
 5. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;
 6. wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole;
 7. gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 1. wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty);
 2. zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej.

Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) – 15 kwietnia 2019 roku. Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni.

 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

 1. ocena pisemnych ofert;
 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2019 roku.

 

Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

 

Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.