O Uczelni

Udostępnij strone

Collegium Civitas to wielodyscyplinarna, wielokulturowa i nowoczesna Uczelnia ceniona przez pracodawców i środowiska biznesowe. Wysoką jakość kształcenia na wszystkich kierunkach studiów potwierdzają pozytywne oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokie noty w rankingach „Perspektywy”, „Wprost”, „Uczelnia Liderów”.

Pozycję lidera w zakresie umiędzynarodowienia zapewnia Collegium Civitas duża liczba wykładowców z renomowanych uniwersytetów światowych, wymiana studencka z uniwersytetami z całego świata oraz bogata oferta studiów w języku angielskim, ciesząca się popularnością wśród studentów polskich i zagranicznych.

Zajęcia prowadzą wykładowcy z międzynarodowym doświadczeniem, specjaliści ze świata nauki, polityki, zarządzania, dyplomacji i mediów.

Uczelnia proponuje nowoczesne pod względem akademickim i rynkowym programy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim (ponad 40 specjalności na czterech kierunkach studiów I i II stopnia oraz około 30 programów na studiach podyplomowych) oraz dwujęzyczne: polsko-angielskie. Oferta edukacyjna obejmuje również możliwość uzyskania doktoratu, uczestnictwo w kursach i warsztatach oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcego.

Porozumienia z brytyjską państwową uczelnią Anglia Ruskin University w Cambridge oraz z West Virginia University w Stanach Zjednoczonych umożliwiają naszym studentom uzyskanie podwójnego dyplomu magisterskiego.

Współpraca z wieloma podmiotami z otoczenia biznesowego, administracji, mediów, organizacji pozarządowych, czy sektora życia publicznego daje naszym absolwentom szerokie perspektywy zawodowe na rynku lokalnym i międzynarodowym.

 
Misją Collegium Civitas jest tworzenie wielopokoleniowego i międzynarodowego środowiska akademickiego sprzyjającego myśleniu i działaniu poprzez kształcenie na najwyższym poziomie przyszłych liderów życia publicznego w Polsce i poza jej granicami: liderów życia społecznego, politycznego i gospodarczego, pokolenia przedsiębiorczego i kreatywnego, otwartego na wielokulturowe dziedzictwo i wyzwania współczesności, a zarazem postrzegającego świat w kategoriach prospołecznych i dobra wspólnego. Nasza uczelnia jest miejscem i centrum wymiany myśli, debaty publicznej i dyskursu światopoglądowego wynikającego z wykorzystania wiedzy i doświadczenia wybitnych reprezentantów życia akademickiego i ekspertów w zakresie nauk społecznych, politycznych, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, bezpieczeństwa i zarządzania, nowych mediów i dziennikarstwa, kultury i sztuki.

Nasze Collegium Civitas to także wzór pewnej postawy obywatelskiej, dla której najważniejszą wartością jest poczucie wolności jednostki i wspólnoty oraz pluralizm myśli i słowa w poszukiwaniu prawdy. To przede wszystkim szacunek dla drugiego człowieka, poczytywany jako wartość podstawowa i uniwersalna, niezależna od czasu i kultury. Nasze Civitas to świat różnych odcieni, nieco na wzór tej sentencji, którą mamy zapisaną w godle: „Gradu diverso, via una” – co oznacza „Różnym krokiem, jedną drogą” – czyli zmierzanie do wspólnego celu przy poszanowaniu indywidualności i poszukiwaniu różnych dróg jego realizacji, zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności nauki i edukacji.

 

 

Collegium Civitas oferuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, prowadzone w języku polskim, angielskim oraz dwujęzyczne (polsko-angielskie), w sześciu obszarach tematycznych:

Studia licencjackie i magisterskie w Collegium Civitas prowadzone są w ramach 4 kierunków

na blisko 70 specjalnościach.

Studia podyplomowe – obecnie w naszej ofercie mamy blisko 30 kierunków. Każdego roku oferta jest aktualizowana i dostosowywana do potrzeb rynku. Zobacz naszą ofertę studiów podyplomowych.

W ofercie znajdują się także: możliwość uzyskania doktoratu, kursy i warsztaty oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięce.

Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, zaś kursy języków obcych w laboratoriach Empik School. Studenci są zachęcani do aktywności społecznej i kulturalnej wykraczającej poza wymagania programu studiów, do zdobywania przydatnych doświadczeń, zwłaszcza poprzez praktyki zawodowe.

DO POBRANIA

Dołącz do Nas!