ŻÓŁTANIECKI Ryszard, dr, b. amb.

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: aktualności społeczno-polityczne, dyplomacja, były ambasador RP w Grecji i na Cyprze, techniki komunikacji i organizacja służby dyplomatycznej, techniki negocjacyjne

Socjolog, dyplomata, kierownik Akademii Służby Zagranicznej i Dyplomacji Collegium Civitas, prezes Fundacji Kultury. Był ambasadorem RP w Grecji i na Cyprze (1991-1996), były dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. W latach 1980-1981 visiting scholar w University of Florida w Gainesville. Aktywny działacz „Solidarności”. W 1990 r. dyrektor Departamentu Polityki Kulturalnej i Naukowej w MSZ. Ponadto pełnił funkcje: doradcy ministra spraw zagranicznych, wicedyrektora Departamentu Promocji i Informacji w MSZ oraz dyrektora Departamentu Polityki Kulturalno-Naukowej. Poeta, opublikował dwa tomy poezji: Wypędzeni (Warszawa 1988) i Roraty (Podkowa Leśna 1999).