WYŻNIKIEWICZ Bohdan, dr

Udostępnij strone

Ekonomista i statystyk, były prezes GUS, prezes Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych i doradca prezesa GUS. W latach 1998-2016 wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Stypendysta Fulbrighta w latach 70. Pracował w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, w Sekretariacie ONZ w Genewie, wykłada gościnnie w kilku uczelniach krajowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN. Członek Naukowej Rady Statystycznej. Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich w latach 1997-2016. Ekspert Sejmu RP. Członek Komitetu Redakcyjnego i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Autor i współautor kilkuset artykułów naukowych, studiów, raportów i dwóch książek. Publikuje artykuły w prasie ekonomicznej i na portalu NBP obserwatorfinansowy.pl. Liczne wypowiedzi dla mediów elektronicznych.