WITKOWSKI Przemysław, dr

Udostępnij strone

Politolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalista w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalizacja: radykalne ruchy i grupy, skrajnie prawicowe ruchy polityczne (neonazizm, neofaszyzm, nacjonalizm, monarchizm, neopoganie, integralny tradycjonalizm, eurazjatyzm, narodowy bolszewizm) i ich międzynarodowe kontakty, skrajnie lewicowe ruchy polityczne, terroryzm lewicowy i prawicowy, rasizm, propaganda, ideologia w popkulturze (lewica,  prawica, liberalizm).

 

Specjalista z zakres ruchów i grup radykalnych, zarówno lewicowych i prawicowych, jak również tych o charakterze mieszanym. Zajmuje się związkami ideologii i popkultury w filmie, serialu telewizyjnym, komiksie, muzyce rozrywkowej, ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną, zwłaszcza polską. Bada również kwestie mniejszości etnicznych i religijnych w Polsce i regionie, a także ich znaczenie polityczne.

Autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, które ukazały się w pismach takich jak: „Przekrój”, „Gazeta Wyborcza”, „Le Monde diplomatique”, „Magazyn Miasta”, „Vice”, „Dziennik Trybuna”, „Krytyka Polityczna”, „Recykling Idei”, „Polska The Times”, „Odra”, „Ha!art”, „Rita Baum”. Członek zespołu „Krytyki Politycznej”. Autor książki „Chwała Superbohaterom. Ideologia w popkulturze” (Warszawa 2017)

Współpracownik wielu organizacji pozarządowych i instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Bęc Zmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia „Hatikvah” i innych.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych obozach i letnich szkołach z zakresu edukacji międzykulturowej i praw człowieka, organizowanych między innymi przez Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, KZGedenkstätte Dachau i Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Dwukrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005, 2006).

Jest też autorem czterech tomów wierszy, przetłumaczonych na słowacki, angielski, francuski, ukraiński, serbski, węgierski i czeski.