TROSZYŃSKI Marek, dr

Udostępnij strone

Socjolog, kierownik Obserwatorium Cywilizacji Cyfrowej w Collegium Civitas.

Prezes Fundacji Wiedza Lokalna, która realizuje badania społeczne dla wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w obszarze metodologii badań.

Bada społeczne konsekwencje cyfryzacji kultury oraz wykorzystuje metody lingwistyki komputerowej w socjologicznych badaniach nad dyskursem. Jego zainteresowania naukowe dotyczą także zagadnień mowy nienawiści wobec mniejszości w Polsce.

Realizował badania instytucji kultury na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz badania jednostek samorządu terytorialnego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Współpracował z Agencją Badań Rynku „Opinia” należącą do grupa Infor.pl, gdzie kierował Działem Badań Jakościowych, a także zasiadał w Radzie Konsultacyjnej przy Radzie ds. Przeciwdziałaniu Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Autor wielu publikacji i artykułów naukowych: „Czy komputer rozpozna hejtera? Wykorzystanie uczenia maszynowego (ML) w jakościowej analizie danych” (2017), „Natives and tourists of prosumer capitalism: On the varied pro-prosumer activities of producers exemplified in the Polish pop culture industry” (2017), „ Analiza treści witryn internetowych z wykorzystaniem automatycznego kodowania” (2016), „Hate speech. Towards a research standard” (2015).