SZYRAN-RESIAK Agata, dr inż.

Udostępnij strone

Doktor inżynier nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (rozprawa doktorska nt. oceny jakości działalności marketingowej organizacji), absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania.

Trener i praktyk w zakresie szeroko rozumianego zarządzania (strategicznego, wiedzą, zmianą, kryzysowego, biznesem, kadrami) i marketingu (tradycyjnego i on-line).

Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące łączenia wiedzy teoretycznej z biznesem.