SZPOCIŃSKI Andrzej, prof.

Udostępnij strone

Socjolog, wieloletni wykładowca Collegium Civitas, pracownik ISP PAN.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą pamięci społecznej, polityki historycznej, narodu, a także kultury i mediów.

Współpracował z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Instytutem Kultury.

Były członek Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk.

Autor i redaktor kilkudziesięciu książek i artykułów naukowych takich jak „Kultura artystyczna a kompetencje kulturowe” (1981, wspólnie z Teresą Kostyrko), „Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków” (1999), „Przeszłość jako przedmiot przekazu” (2006, wspólnie z Piotrem Kwiatkowskim), „The crisis of cultural canons in postmodern socjety” (2007), „Culture near and far w: Teritorialism and identity. The Slavonic and non-Slavonic Balkans” (2008), „Miejsca pamięci” (2009), „Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji” (2011), „Społeczne funkcje muzeów regionalnych” (2012), „Nośniki pamięci, miejsca pamięci” (2014), „Małe ojczyzny – przemijanie i trwanie” (2014), „O niepamięci inaczej” (2015).