STRYJEK Tomasz, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Specjalności dla mediów: historia idei, historia Ukrainy, współczesne społeczeństwo i polityka Ukrainy, stosunki polsko-ukraińskie i rosyjsko-ukraińskie, ideologie narodowe i ruchy nacjonalistyczne, historiografia ukraińska, ideologie ukraińskie w XX w., interpretacje dziejów Europy Wschodniej

Historyk, politolog, od 2008 r. wykładowca Collegium Civitas (od 2013 pracownik Instytutu Socjologii CC); od 1996 r. pracownik naukowy Instytutu Studiów Politycznych PAN (od 2008 r. profesor nadzwyczajny). Specjalizuje się w historii najnowszej i współczesności Ukrainy – bada jej pamięć zbiorową, historiografię, politykę historyczną, przemiany tożsamościowe, stosunki z sąsiadami. Autor ponad 50 książek i artykułów dotyczących historii i współczesności Europy Wschodniej. Opublikował m. in.: „Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci” (Warszawa, Scholar – ISP PAN 2014),  „Newłowni kategoriji. Narysy pro humanitarystiku, istoriju i polityku w suczasnych Ukrajini, Polszczi ta Rosiji” (Kijów, Nika-Centr 2015). Zagorzały turysta biwakowy, uprawia trekking w górach, głównie w Polsce i krajach Europy Środkowej (m. in. na Ukrainie).