SKÓRZYŃSKI Jan, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Historyk, politolog, publicysta. Wykładowca w Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się historią ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1956-1989 oraz myślą polityczną opozycji antykomunistycznej w Polsce.

Specjalizuje się także w zagadnieniach dotyczących totalitaryzmu, genezy transformacji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych, opozycji wobec systemów komunistycznych i autorytarnych, historią PRL i Solidarności.

W latach 1989-1990 był kierownikiem działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, w latach 1990-1992 zastępca redaktora naczelnego w tygodniku „Spotkania”. Od 1994 do 2007 roku pracował w redakcji „Rzeczpospolitej”, gdzie był m.in. kierownikiem działu zagranicznego, I zastępcą redaktora naczelnego, wydawcą dodatku „Plus Minus”. W latach 2007-2008 pracował w Biurze Edukacji Publicznej IPN, gdzie zajmował się dziejami opozycji demokratycznej. Współpracował z Europejskim Centrum Solidarności.

Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Wolność i Solidarność” oraz słownika biograficznego „Opozycja w PRL. 1956-89” (t. 1: 2000, t. 2: 2002, t. 3: 2006).
Od 2017 r. autor stałej kroniki wydarzeń – Kronika Skórzyńskiego na portalu OKO.press.
W 2018 r. otrzymał wyróżnienie Australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za twórczość kulturalną traktującą o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, pluralizmie i demokracji we współczesnej Polsce.

Autor wielu książek o najnowszej historii Polski, w tym: „Kalendarium Solidarności 1980-89” (1990) „Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985 – 1989” (1995), „Od Solidarności do wolności” (2005), „Rewolucja Okrągłego Stołu” (2009), „Zadra. Biografia Lecha Wałęsy” (2009), „Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników” (Warszawa 2012), „Na przekór geopolityce. Europa Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej polskiej opozycji demokratycznej 1976-1989” (2014), „Krótka historia Solidarności 1980-1989” (2014), „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980” (2017).

Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.