SAŁKOWSKA Marta, dr

Udostępnij strone

Socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się problematyką niepełnosprawności i różnorodności. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich bliskich, a także problematyką piętna, dewiacji i wykluczenia społecznego.

Współpracowała z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przy realizacji badań związanych z prawami osób z niepełnosprawnością.

Członkini zespołu monitorującego wdrażanie Konwencji Praw Osób z Niepełnosprawnościami w wybranych instytucjach centralnej administracji publicznej w Polsce. Autorka książki „Matka Downa. Piętno. Znaczenia. Strategie” wydanej w 2015 roku.