RUKAT Mariusz, ppłk (rez.) mgr inż.

Udostępnij strone

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. W latach 1997 – 2000 student Wojskowego Uniwersytetu Języków Obcych na Wydziale Literatury i Języka Chińskiego w Chińskiej Republice Ludowej. 2000 – 2008 Pracownik analityczny Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie współpracy polityczno-wojskowej resortu ON oraz polskich Sił Zbrojnych z zagranicą, m.in. w specjalizacji: Chiny,  Japonia, Korea Północna, USA. W latach 2008 – 2012 zastępca attache obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie. Aktualnie doktorant w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Zainteresowania: kultura antyczna i sztuka Azji, literatura i język chiński, fotografia.