REĆKO Izabela Małgorzata, dr

Udostępnij strone

Ekspertka z zakresu tożsamości zbiorowej i tożsamości jednostki we współczesnym świecie cyfrowym, zmian komunikacji i przekazu w społeczeństwie oraz kulturze nowych technologii, komunikacji międzynarodowej i lokalnej, nowych mediów, technologii innowacyjnych, zarządzania i komunikacji w projektach zwinnych i turkusowych (w tym online), transhumanizmu, samoświadomości, człowieczeństwa – robotyki i cybernetyki.

Zajmuje się cyborgizacją i transhumanizmem w badaniach psychosomatycznych i komunikacji sieciowej.

Specjalizuje się w etnologii oraz filozofii, naukach społecznych i cognitive science.

Nauczyciel akademicki (UW, Wszechnica Polska, Collegium Civitas); nauczyciel przedmiotów humanistycznych, społecznych i językowych w liceum (TeVizja, STO4); współzałożycielka i Prezes Fundacji „Adwokat Twoją Tarczą/Barrister Is Your Shield Foundation” , CEO w GymmeFit Start-up, oraz Product Owner w thena AI Solutions (Polska-Węgry ExInc Ltd.)

Założycielka i organizatorka międzynarodowych spotkań coachingowych Meetup dla osób z DSD, Polska – Węgry – Wielka Brytania; Manager ds. Fundacji Envisio (Thomo Group Sp. z o. o.), Polska, Warszawa. Realizatorka grantu EU w partnerstwie Collegium Civitas „Profesjonalne staże kluczem do sukcesu w biznesie” – Niemcy, Rosja, Indonezja, Ukraina. Horizon 2020 (2014–201); Członkini Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Przedstawicielka  doktorantów Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2014 ); uczestniczka i koordynatorka badań etnograficznych projektu pt. Śladami doktora Zygmunta Klukowskiego: obraz okupacji i zagłady. Zamojszyzna (23-29.03.2009).

Organizatorka inicjatyw LGBT: Fundacja Transfuzja i Uniwersytet Warszawski (2003-2006), Założycielka koła naukowego EQUILNI (filozoficzno-antropologiczne) na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Rzeczniczka koła GENDER na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Autorka wielu publikacji, m.in.:  „Modus” (wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, nr 7, 2005, s.68-68) – Charakterystyczne dzieła sztuki Indian Nawaho, cz. I.; Charakterystyczne dzieła sztuki Indian Nawaho, cz. II., „Modus” (nr 8, 2005, s. 59-62)  „Colloquia Communia” Kobiecość? (nr 1-2 [84-85], styczeń – grudzień 2008, s. 257-273); W poszukiwaniu wiedzy o kobiecie – ciąg dalszy „Mistrza i Małgorzaty”.  Halina Romanowska-Łakomy. (red.) (2009). Odrodzenie człowieczeństwa. Ludzkie transfromacje, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa, s. 269 – 282.; Człowiek – trans – płeć. Zrozumieć transgresję płci.; Grażyna Gajewska, Jacek Jagielski, (red.) (2008) Klan cyborgów – mariaż człowieka z technologią, Wydawnictwo Fundacji Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno, s. 72-75.; Płeć uniwersalna a kulturowe zabiegi upłynniania kategorii płci na przykładzie two-spirit.; Ewa Starzyńska Kościuszko, Andrzej Kucner, Piotr Wasyluk (red.) (2014). Oblicza współczesności, Wydawnictwo Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 365-380.; ”Śmierć Boga” i „odrodzenie” jako szkic kondycji ludzkiej tożsamości na fragmentach twórczości Leszka Kołakowskiego i filozofii współczesnej; Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 18(2): 2017, Cielesność, mentalność i dusza w antropologicznych konstrukcjach płci kinnar i filozofii hinduistycznej, s. 33–52; Online Review ExInc, Hungary, 2016, The Subjectivity of Body Perception.