PARADOWSKI Krzysztof, ppłk rez.

Udostępnij strone

Krzysztof Paradowski zdjęcieEkspert z zakresu informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Ppłk rez. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współtwórca pierwszych struktur Policji zwalczających przestępczość komputerową w Polsce, naczelnik pierwszego wydziału koordynującego zwalczanie tego typu przestępczości, który funkcjonował w strukturach Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

Były ekspert Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, którym też kierował w ostatnim okresie służby, pełnił również funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, w skład którego wchodził ten Zespół.

Służbę zakończył w lipcu 2012r. Po odejściu ze służby brał udział w wielu projektach związanych z bezpieczeństwem IT oraz budowaniem polityk bezpieczeństwa. Do 2015r. zatrudniony w Agencji Bezpieczeństwa Biznesu „SaLuS” z siedzibą w Warszawie, na stanowisku eksperta ds. bezpieczeństwa IT.

Od 2015 r. wykładowca Collegium Civitas w zakresie prawno-kryminologicznych aspektów przestępczości komputerowej, podstaw IT, informatyki śledczej oraz szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. Od 2017 roku prowadzi również wykłady w Katedrze Informatyki AGH w Krakowie z przedmiotu „Informatyka śledcza” oraz „Wstęp do pozyskiwania, zabezpieczania i analizy danych cyfrowych”.