PANKOWSKI Rafał, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas, jako pierwszy Polak był stypendystą Eton College, studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książek Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998), Rasizm a kultura popularna (Trio, Warszawa 2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (Routledge, London 2010) oraz licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ. Członek zarządu sieci europejskich organizacji pozarządowych UNITED for Intercultural Action (z siedzibą w Amsterdamie) oraz Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (z siedzibą w Londynie), koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity. Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracuje z Chatham House, Policy Network, Institute for Strategic Dialogue i wieloma innymi think-tankami oraz instytutami badawczymi.