PANKOWSKI Rafał, prof.

Udostępnij strone

Socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas, jako pierwszy Polak był stypendystą Eton College, studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książek Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998), Rasizm a kultura popularna (Trio, Warszawa 2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (Routledge, London 2010) oraz licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ. Członek zarządu sieci europejskich organizacji pozarządowych UNITED for Intercultural Action (z siedzibą w Amsterdamie) oraz Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (z siedzibą w Londynie), koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity. Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracuje z Chatham House, Policy Network, Institute for Strategic Dialogue i wieloma innymi think-tankami oraz instytutami badawczymi.