PANKOWSKI Rafał, prof.

Udostępnij strone

Socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas. Jako pierwszy Polak został stypendystą Eton College. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest autorem książek Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998), Rasizm a kultura popularna (Trio, Warszawa 2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (Routledge, London 2010) oraz licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Od 1996 r. zastępca redaktora naczelnego magazynu NIGDY WIĘCEJ, współzałożyciel Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ, koordynator programu edukacyjnego UEFA Euro 2012 RESPECT Diversity.

Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracował z wieloma organizacjami eksperckimi i placówkami akademickimi, m.in. z londyńskim Chatham House, wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku oraz Centrum Studiów Europejskich na Uniwersytecie Chulalongkorn w Bangkoku.

Otrzymał honorową odznakę Rzecznika Praw Obywatelskich „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”, a także Medal Honorowy „Powstania w Getcie Warszawskim” oraz Nagrodę Praw Człowieka im. Paula Ehrlicha i Gunthera K. Schwerina.