NOWICKA-RUSEK Ewa, prof. dr hab.

Udostępnij strone

ewa_nowicka_ruseksocjolog, antropolog społeczny, profesor w Collegium Civitas, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UW w latach 2001-2013, Autorka podręcznika antropologii „Świat człowieka – świat kultury” (wyd. PWN) oraz licznych książek i artykułów poświęconych problematyce etniczności, migracji i tożsamości. Zajmuję się kwestią swojskości i obcości, kontaktem kultur, powstawaniem nowych narodów na Syberii i na Bałkanach (Arumuni),  sytuacją mniejszości polskiej na obszarach byłego ZSRR, grupami  mniejszościowymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej (w tym przede wszystkim  Romami). Zainteresowania : turystyka górska, pływanie, muzyka poważna i etniczna. Najchętniej czytam literaturę piękną oraz reportażową.

Najnowsze publikacje :

Nowicka, E. (2015), Invented tradition and the new regionalism. The revival of pastoralism in Ochotnica Górna (Polish Carpathian village). „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia: Ius Vallachicum”, nr 1(22), s. 151-163.
Nowicka-Rusek, E. (najnowsze wydanie: 2014), Świat człowieka-świat kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.