NAGEL Wojciech, dr

Udostępnij strone

Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Collegium Civitas (2006). Compliance Officer, przewodniczący Komitetu ds. Compliance w GPW w Warszawie S.A (2014). W latach 2011-2012 wiceprezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego, w okresie 2008-2009 doradca przewodniczącego KNF ds. ubezpieczeń społecznych. Jest ekspertem BCC i członkiem Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej (od 2005 roku). Członek Rady Nadzorczej ZUS II-IV kadencji. Odbył staż rządu Japonii (1992) w zakresie „Business Management”. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika naukowego „Wiadomości Ubezpieczeniowe” wydawanego przez PIU. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich, PTPS, SII. Członek zarządu Stowarzyszenia Compliance Polska. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę funkcjonowania rynku kapitałowego, demografię (zjawiska ludnościowe, konsekwencje starzenia się społeczeństw krajów rozwiniętych) oraz politykę społeczną, w szczególności ubezpieczenia emerytalne i rynek pracy.