MOCEK Stanisław, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Socjolog, politolog i medioznawca, rektor i profesor Collegium Civitas, od 1990 do 2014 r. zatrudniony w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek Rady Naukowej ISP PAN. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureat nagrody im. Karla Poppera. Redaktor naczelny kwartalnika „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon”.

Zajmuje się zagadnieniami polskiej sceny politycznej, mediów i systemu medialnego, procesów wyborczych, przywództwa i dyskursu politycznego, badań opinii społecznej a także systemów politycznych i społecznych. Jest ekspertem w zakresie transformacji ustrojowych, problemów społecznych w skali mikro i makro, partycypacji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego.

Autor książek „Moralne podstawy życia politycznego” (1997) i „Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych” (2006), redaktor naukowy prac zbiorowych „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo” (2005) oraz „Nieodkryty wymiar III sektora” (2014), a także „Terroryzm w medialnym obrazie świata” (razem z K. Liedelem, 2010) i „Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce” (razem z R. Krenzem i B. Skrzypczakiem 2015).

Współpraca z Oxford University w programie „Media and Democracy in Central and Eastern Europe” (2011-2014) i London School of Economics w projekcie „The Future of Public Service Broadcasting: Poland in a Comparative Perspective” (2016-2017) oraz „‘We, the People’: political discourses of ‘us’ and ‘them’. Poland in a comparative perspective” (2017-2018).