MATCZAK Anna, dr

Udostępnij strone

Kryminolog, socjolog, naukowo zajmuje się kwestią sprawiedliwości naprawczej oraz polityki karnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również tematyki przemocy w rodzinie, macierzyństwa w więzieniu, kary ograniczenia wolności oraz socjologicznych aspektów tłumaczeń sądowych.

Ukończyła studia w dziedzinie polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz London School of Economics and Political Science. W Instytucie Socjologii, LSE, obroniła doktorat na podstawie pracy „Understandings of punishment and justice in the narratives of lay Polish people”.

W latach 2009-2013 związana zawodowo z Anglia Ruskin University, Kingston University, St George’s University of London, gdzie pracowała przy licznych projektach naukowych dotyczących głównie przemocy domowej. W okresie 2011-2017 współpracowała z angielskimi sądami, służbami społecznymi, kuratorami sądowymi, policją, National Crime Agency oraz Home Office jako wykwalifikowana tłumaczka sądowo-policyjna.

W wolnych chwilach fotografuje oraz prowadzi blog o tematyce kryminologicznej Lost in Translation: Interpreting the Polish Penality. Ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas w dziedzinie kryminologii.

Wybrane publikacje:

  • Matczak A., Is restorative justice possible through the eyes of lay people? A Polish evidence-based case study, w: Gavrielides, T. (red.) Routledge International Hadbook of Restorative Justice, London, Routledge, 2018.
  • Matczak A., Victim-offender mediation in Poland – the lay perspective, w: Rzeplińska I. (red.), Archiwum Kryminologii, Warszawa, PAN, 2018.
  • Jones R., Matczak A., Davies, K., Byford, I., ‘Troubled Families’: A Team Around the Family, w: Davies, K. (red.), Social Work with Troubled Families, A Critical Introduction, London: Jessica Kingsley Publications, 2015.
  • Lyon B., Matczak, A., Gavrielides T., Restorative Justice in the United Kingdom.Independent Academic Research Studies. , 22012, ISBN: 978-1-907641-14-5.
  • Matczak A., Hatzidimitriadou E., Lindsay J., Review of Domestic Violence policies in England and Wales, London: Kingston University & St. George’s, University of London, 2011, ISBN: 978-0-9558329-7-0.