MARKOWSKA Barbara, dr

Udostępnij strone

Filozofka, socjolożka, adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Ostatnie publikacje: To oni są wszystkiemu winni… Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, (redakcja naukowa, Wydawnictwo Trio, 2013); Kapitał kulturowy w działaniu. Studium światów społecznych Białowieży (razem z X. Bukowska, M. Jewdokimow, P. Winiarski, Collegium Civitas, ISP PAN, UKSW, 2013). Zainteresowania badawcze: perspektywa krytyczna w socjologii kultury i teorii społecznej (Bourdieu, Latour), socjologia wiedzy, socjologia pamięci, teorie nowoczesności i ponowoczesności. Prywatnie zagorzała wielbicielka podróżowania, chodzenia do Puszczy Kampinowskiej i kontemplowania sztuki współczesnej.