MANTERYS Aleksander, prof.

Udostępnij strone

Socjolog. Profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Autor książek i artykułów na temat teorii socjologicznej i mikrosocjologii, m. in. Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych (Warszawa 1997), Klasyczna idea definicji sytuacji (Warszawa 2000), Sytuacje społeczne (Kraków 2008). Redaktor naukowy polskich wydań prac Herberta Blumera, Talcotta Parsonsa, Alfreda Schütza i Jonathana H. Turnera. Współredaktor (z Januszem Muchą) antologii Nowe perspektywy teorii socjologicznej (Kraków 2009).

Zainteresowania badawcze: socjologia teoretyczna, mikrosocjologia.