MACIEJEWSKA Małgorzata Anna, dr

Udostępnij strone

Ekspert z zakresu filozofii feministycznej, społecznej i politycznej, teorii gender, kwestii związanych z tożsamością, innością oraz różnego rodzaju uprzedzeniami. Wykładowca akademicki.

Zajmuje się również teorią podmiotowości, etyką, a także tym, jaką rolę w procesie kształtowania się naszej tożsamości odgrywają obecne w języku metafory.

Od 2019 Postdoc w projekcie „Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich”, IPI PAN; od 2013 wykładowczyni  na kierunku studiów podyplomowych Gender Studies w IBL PAN; w latach 2016/2017 wykładowczyni na kierunku studiów podyplomowych dla nauczycieli etyki przy IFiS PAN.

Autorka publikacji: Fractal Concepts and Recognition: Hegelian Intersectional Feminism,
w książce pokonferencyjnej Transcendental Philosophy Between Metaphysics and Politics, która ma się ukazać pod koniec 2020 r. roku w wydawnictwie Königshausen & Neumann.