ŁUŻNIAK-PIECHA Magdalena, dr

Udostępnij strone

Doktor psychologii. Członkini zespołu naukowego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Pracuje jako coach, szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w społecznej psychologii międzykulturowej. Buduje i wdraża systemy wspierające rozwój wrażliwości międzykulturowej, umiejętności rozumienia cudzego systemu poglądów i wartości, porozumiewania się pond granicami. Jej najnowsze badania koncentrują się na wpływie patologicznych osobowości menedżerów na kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. Wykłada w London School of Economics, współpracuje z Polish University Abroad w Londynie, Euro Académie w Paryżu. Członkini Polish Psychologists’ Association w Londynie. Prowadzi szkolenia z zakresu Rozwoju Kompetencji Miękkich, Coachingu, Negocjacji i Zarządzania Zespołami Międzykulturowymi. Pisze podręczniki e-learningowe, regularnie komentuje najnowsze fenomeny i zjawiska społeczne w programach publicystycznych TVN i TVNBiS.