LIEDEL Krzysztof, dr

Udostępnij strone

Prawnik, specjalista w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu, ekspert w zakresie analizy informacji. Pełni funkcję dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z przestępczością zorganizowaną, prewencją, zwalczaniem terroryzmu oraz bezpieczeństwem informacyjnym.

Stypendysta programu International Visitor Leadership finansowanego przez rząd Stanów Zjednoczonych. Należy do grona ekspertów Sekcji ds. Zapobiegania Terroryzmowi Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, International Association of Crime Analysts oraz International Association for Counterterrorism & Security Professionals.

Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i organizacji prac Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor książek, monografii i kilkudziesięciu artykułów na temat terroryzmu i bezpieczeństwa informacyjnego takich jak: „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków” (2013), „Gliniarz” (2013), „Analiza informacji w działaniu” (2012), „Analiza informacji. Teoria i praktyka” (2012), „Terroryzm bombowy – przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z użycia ładunku wybuchowego” (2012), „Zamach w Norwegii. Nowy wymiar zagrożenia terroryzmem w Europie” (2011), „Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie terroryzmu” (2011), „Bezpieczeństwo Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Euro 2012” (2011), „Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego” (2011), „Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej” (2010), „Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat” (2010), „Zwalczanie terroryzmu lotniczego” (2010), „Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa” (2010), „Terroryzm w medialnym obrazie świata. Administracja, dziennikarze, terroryści w epoce walki informacyjnej” (2010) i „Zarządzanie informacją w walce z terroryzmem” (2010).

W 2015 roku, na mocy postanowienia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz osiągnięcia w działalności publicznej i naukowej.