KOSIAK Piotr, dr

Udostępnij strone

Filozof i teolog. Polityk społeczny, ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej, polityki społecznej, polityki rodzinnej ( 500+, projekty socjalne w RP), religioznawstwa. Wykładowca akademicki.

Specjalista od Biblistyki oraz Judaizmu i ruchów ekumenicznych w RP. Religioznawca oraz komentator wydarzeń politycznych i społecznych w mediach.

Partner zarządzający firmą prawniczą Kosiak & Solis, prezes firmy edukacyjnej Boanerges Usługi Edukacyjne, członek rad nadzorczych. Specjalista od PR, doradca polityczny i Inwestycyjny. Członek gabinetów politycznych, specjalista od dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz administracji publicznej. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor publikacji Rodzina w Polityce Społecznej – spojrzenie Katolickiej Nauki Społecznej w: Polityka na rzecz rodzin – Plusy czy Minusy?, red. A. Durasiewicz, Warszawa 2020, 43-59.; Zaangażowanie Kościoła w pomoc społeczną przed i podczas pandemii Koronawirusa na podstawie działalności Caritas Polska,
w: Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, red. N.G. Pikuła i in., Kraków 2020, 199-213.; The passover of Jesus Christ, Studia Ełckie 19(2017)4, 433-449., Platforma Judeochrześcijańska, red: Piotr Kosiak i in., Nadarzyn 2017.