KOSIAK Piotr, dr

Udostępnij strone

Menadżer, filozof oraz teolog. Absolwent studiów Doctor of Business Adimistration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA). Od 20021r . rozpoczął przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Lucernie w Szwajcarii. Polityk społeczny, ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej, polityki społecznej, polityki rodzinnej (500+, projekty socjalne w RP), religioznawstwa.

Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Jego zainteresowania naukowe to Biblistyka, Judaizm oraz ruchy ekumeniczne w Polsce. Komentator wydarzeń politycznych i społecznych w mediach.

Prezes firmy edukacyjno-consultingowej Boanerges Usługi Edukacyjne Piotr Kosiak. Założyciel firmy prawniczej Kosiak & Solis. Doradca zarządów. Członek rad nadzorczych. Specjalista od PR, doradca polityczny i inwestycyjny. Członek gabinetów politycznych, specjalista od dyplomacji, stosunków międzynarodowych oraz administracji publicznej. Członek Rady Naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych m.in. Value Marketing in Polen, dr Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Polish decade in the European Union – implications for the potential EU members Introduction, dr Piotr Kosiak, 2021, Sozialwirtschaft in Begleitung von Emil Wedęl – ein historischer Aspekt, dr Piotr Kosiak, 2021, Historia et orbis, Rodzina w Polityce Społecznej – spojrzenie Katolickiej Nauki Społecznej, Polityka na rzecz rodzin – Plusy czy Minusy?, Warszawa 2020, 43-59.; Zaangażowanie Kościoła w pomoc społeczną przed i podczas pandemii Koronawirusa na podstawie działalności Caritas Polska, Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa, red. N.G. Pikuła i in., Kraków 2020, 199-213.; The passover of Jesus Christ, Studia Ełckie 19(2017)4, 433-449., Platforma Judeochrześcijańska