KORALEWICZ Jadwiga, prof.

Udostępnij strone

Jadwiga_KoralewiczSocjolog. Współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas. Obecnie prezydent uczelni.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami mentalności, systemu wartości, postaw i poglądów Polaków w aspekcie porównawczym, historycznym, strukturalnym i międzynarodowym, jak również szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie.

Członkini Rady Naukowej Copenhagen Centre for Peace Research, Executive Committee European Political Science Network oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendystka University of California, Nuffield College, Uppsala University. Prowadziła wykłady gościnne w Columbia University – NY, Lund University, Carleton University – Ottawa, University of Copenhagen, University of Tuebingen, European University Institute – Florence oraz University of Scranton.

Koordynator i uczestnik międzynarodowych projektów badawczych takich jak European Value Survey, Beliefs in Government – Programme of European Science Foundation, Identifying the Basis of Party Competition in Eastern Europe koordynowanego przez Nuffield College (Oxford), European Programme COST A24 – Evolving Social Construction of Threats i wielu innych.

Autorka ponad 50 artykułów naukowych, opublikowanych w pismach fachowych w kraju i za granicą oraz książek: „System wartości i struktura społeczna” (1974), „Crisis and Transition: The Polish Society in the 1980s” (1987), „Społeczeństwo polskie przed kryzysem” (1987), „Autorytaryzm, lęk, konformizm” (1987), „Mentalność Polaków” (wspólnie z Markiem Ziółkowskim, 1990), „The Party System – The Political System – Social Consciousness” ( 1995), „Człowiek człowiekowi człowiekiem” (z Hanną Malewską-Peyre, 1998), „The European Value System” (1999), „Mentalność Polaków” (Warszawa 2003).

Dwukrotna laureatka Nagrody im. Ludwika Krzywickiego za najlepszą książkę socjologiczną roku (1988, 1991), przyznawanej przez Wydział Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Kontakt w sprawie wypowiedzi eksperckich:

Agata Sołdaj
kom. 501 541 798, e-mail: agata.soldaj@civitas.edu.pl