JOHANN Wiesław, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Udostępnij strone

Specjalista w zakresie prawa prasowego i autorskiego, b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997-2006), rzecznik dyscyplinarny ds. studentów w Collegium Civitas. Adwokat – w latach 80. obrońca opozycji w licznych procesach politycznych. Współpracownik podziemnej „Solidarności”, Prymasowskiego Komitetu Pomocy oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego pełnomocnik ds. likwidacji Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk, następnie przewodniczący Komisji Rewindykacyjnej ds. Zwrotu Majątku Związków Zawodowych i Organizacji Społecznych. Odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Opublikował szereg artykułów z zakresu prawa prasowego oraz prawa o stowarzyszeniach.