IWIŃSKA Katarzyna, dr

Udostępnij strone

Prorektor ds. badań naukowych w Collegium Civitas oraz adiunkt w Instytucie Socjologii uczelni.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego, udziału obywateli w życiu publicznym, organizacji pozarządowych, partycypacji obywatelskiej oraz podmiotowości społecznej. Specjalizuje się w tematach takich jak badania społeczności lokalnych i aktywności społecznych, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, socjologia konfliktów społecznych, rozwiązywanie konfliktów i socjologia procesów grupowych.

Jest autorką, redaktorką następujących publikacji: „Budowanie partnerstw lokalnych: Razem dla Regionu!” (2009), „Konsultacje społeczne wokół inwestycji infrastrukturalnych” (2010), „Wartością sołectwa są ludzie – raporty ze studenckich badań terenowych w gminach śląskich” (2012), „Podejmowanie decyzji infrastrukturalnych w demokracji środowiskowej” (2014), „Profesjonalny menedżer w NGO” (2011, 2012), „Krajobraz społecznościowy: Polska 2014” (2015) oraz „Być i działać w społeczeństwie: dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa” (2015), „Processes of decision making on energy issues: micro and macro analysis (the case of Poland 2015)”.