FINKIELSZTEIN Mariusz

Udostępnij strone

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – magister, 2019 – doktor), adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.
Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym International Interdisciplinary Boredom Conference.
Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii pracy, emocji, szkolnictwa wyższego i nauki oraz socjologii zawodów kreatywnych/artystycznych. Badawczo zajmuje się zagadnieniem nudy w środowisku uniwersyteckim, której poświęcił pracę doktorską pt. „On Social Significance of Boredom. The Phenomenon of Boredom in the University Milieu”.
Wybrane publikacje: Class-Related Boredom among University Students: A Qualitative Research on Boredom Coping Strategies; Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii; Nuda w środowisku uniwersyteckim; Boredom and Melancholy in Utopias and Dystopias w: Olkusz Ksenia, Kłosiński Michał, Maj Krzysztof (red.) More After More. Essays Commemorating the Five Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia.