EL GHAMARI Magdalena, dr

Udostępnij strone

Specjalista ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, operacji i technik operacyjnych. Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z obszarem arabsko-muzułmańskim, fundamentalizmem islamskim, zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego, terroryzmem, migracjami, komunikacją międzykulturową i arabistyką. Specjalizuje się także w tematyce operacji reagowania kryzysowego w Iraku i Afganistanie, operacji NATO, teorii działań militarnych.

W 2013 roku obroniła doktorat „Międzykulturowość w operacjach reagowania kryzysowego” w Katedrze Działań Połączonych Akademii Obrony Narodowej. Prowadziła badania terenowe w Afganistanie, Libii, Iranie, Arabii Saudyjskiej, Kosowie i Albanii.

Wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec współpracujący z CCOE NATO (Enschede Holandia), Frontex (Warszawa), Europejską Akademią Dyplomacji, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach, UNESCO, Grupami Interwencyjnymi Straży Więziennej, Strażą Graniczną i policją. Prowadziła zajęcia dla uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji w Kosowie, Afganistanie, Iraku i Libii.

Fundator i prezes Fundacji El-Karama. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie.

Członek zespołu redakcyjnego magazynu „Securitologia”, „e-terroryzm” oraz „Security Review”. Profesor wizytujący podczas Summer University Camp oraz Kosovo International Summer Academy.

Autorka publikacji z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej takich jak „Cross – Culture Awareness in crisis response operations” (2013), „Między kulturą a religią, operacje wojskowe w Iraku i Afganistanie” (2015), „Cool Jihad” (2017), „Bezpieczeństwo Kulturowe w Islamskiej Republice Afganistanu” (2017), „Istota prowadzenia operacji w Islamskiej Republice Afganistanu. Kontekst kulturowy” (2017).