BUKOWSKA Agnieszka, dr

Udostępnij strone

Socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec.

Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa. Zajmuje się badaniami nad patologią związaną z działalnością sekt, nowych ruchów religijnych, grup parareligijnych (paramedycznych, parapsychologicznych, paranaukowych, paraekonomicznych).

Zgłębia przejawy duchowości w kontekście religijnym i pozareligijnym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się socjotechnika. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej. Interesuje się psychologią władzy i przywództwa w grupie.

Autorka i prowadząca szkolenia oraz warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące problematyki działalności kontrowersyjnych grup kultowych przeznaczone dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży szkolnej oraz rodziców.

Członek zespołu projektu badawczego Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality) poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji: skrajnie prawicowej i islamistycznej oraz polityce bezpieczeństwa w UE.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Securitologia”.

Autorka m.in. artykułów: „Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce” (2011), „Patologie związane z działalnością sekt religijnych” (2011), „Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej” (2015), „Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie” (2015) „Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia” (2017).