BUDYTA-BUDZYŃSKA Małgorzata, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Socjolog i politolog, zastępca kierownika Instytutu Socjologii Collegium Civitas.

Ekspert w dziedzinie polityki narodowościowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Kierownik projektu badawczego realizowanego we współpracy z Uniwersytetem Islandzkim „Integracja czy asymilacja? Strategie stawania się członkiem nowej wspólnoty: przypadek polskich emigrantów w Islandii”.

Stypendystka Central European University.

Autorka kilkudziesięciu artykułów takich jak: „Emigracja powrotna – zyski i straty, kapitały i przekazy migracyjne. Na przykładzie reemigracji z Islandii do Starych Juch” (2017), „Aktywność i zaangażowanie imigrantów jako wymiary partycypacji publicznej. Polskie stowarzyszenia i inicjatywy na Islandii” (2016), Strategie adaptacyjne Polaków w czasie islandzkiego kryzysu finansowego 2008-2010” (2013) oraz książek, m.in: „Polacy na Islandii. Rekonstrukcja przestrzeni obecności” (2017), „Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem?” (2003), „Socjologia narodu i konfliktów etnicznych” (2010).