BORAWSKI Jakub

Udostępnij strone

Historyk mediewista, od 2004 wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych, od 2000 wykładowca protokołu dyplomatycznego w Collegium Civitas , 1991-1992 sekretarz Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, 1992-2004 kierował Biurem Stosunków Międzyparlamentarnych Kancelarii Sejmu organizując całą wymianę międzynarodową Izby, wizyty zagraniczne Marszałków Sejmu, przyjmowanie delegacji zagranicznych oraz sejmową korespondencję dyplomatyczną; współautor Słownika Parlamentarnego. Polski-english-francais-deutsch. (przewodniczący komitetu redakcyjnego); redaktor naczelny Infosa. Od 2014 członek Rady Fundacji Lanckorońskich. W rzadkich wolnych chwilach (pięcioro dzieci, wnuki…) czyta, gotuje i smakuje cygara oraz słodową whisky.